nha dat long

Etc là gì? Etc. viết tắt từ gì trong tiếng Anh? Cách sử dụng hợp lý?

Ở một lần nào đó bạn bỗng dưng nhìn thấy chữ Etc. ở cuối câu mà không biết nó là gì hay viết tắt từ gì trong tiếng Anh. Hôm nay Alady.TV sẽ giải đáp cặn kẽ các vấn đề như Etc là gì? Etc viết tắt từ gì trong tiếng Anh? Cách sử dụng hợp lý?

Nói vậy chứ thực ra etc. được sử dụng rất thông dụng nếu bạn thường xuyên tiếp xúc với các tàu liêu tiếng Anh đó.

Etc là gì?

Etc có nghĩa là vân vân hay là những thứ khác nữa. Nó đồng nghĩa với so on, and more …

etc la gi, etc viet tat tu gi trong tieng anh, cach su dung etc

Sử dụng ect như thế nào cho hợp lý? Thực ra ect thường được sử dụng trong văn viết. Nó nằm ở cuối câu sau một sự liệt kê nào đó. Còn các từ so onand more … thường được sử dụng trong văn nói. Bạn nói môt mớ sau khi không thể kể hết ra thì cứ nói “so on”.

Etc viết tắt từ gì trong tiếng Anh?

Etc là từ viết của từ  et cetera. có nguồn gốc từ tiếng Latinh, được phát âm là “ét xê tê ra”.

Định nghĩa etc trong tiếng Anh: Used after a list to show that there are other things that you could have mentioned (the abbreviation for ‘et cetera’

Cách đọc Etc: 

+ UK (tiếng Anh thuần) /ɪtˈset.ər.ə/

+ US (tiếng Anh kiểu Mỹ) /ˈset̬.ɚ.ər.ə/

Các mẫu câu sử dụng Etc:

– We have a constant battle against garden pests such as slugs, snails, greenfly, blackfly, etc.

– Pigment is mixed into oil, glue, egg, etc. to make different types of paint.

– We can always see sparrows, robins, blackbirds and starlings, etc. in our garden, and often bluetits and finches.

– They ask for your personal details – age, sex, nationality, etc.

– It’s very bad for you because it’s full of salt and fat, etc.

Có thể bạn quan tâm

Leave a Reply